Boya Koruma

  • Kategoriler :

Boya Koruma Nedir? 

Adım adım gidelim.

Otomobilin parlaması aslında fiziksel bir olay. Yani bir cila sihri değil, bunun altını çizelim. Güneş ışınları eğer ulaştığı yüzeyden 90 derecelik bir açıyla yansıyorsa en yüksek derecede parlaklık elde edilir. Bu parlaklığın elde edilmesinde yüzeyin koyu renkli olmasının da büyük etkisi var. Yani ne olacakmış; güneş vurduğu yüzeyden 90 derecelik açıyla yansıyacakmış.

Eğer otomobil yüzeyi bu olumsuzluklar ile (çizik, reçine, reçine deliği, endüstriyel toz, taş vuruğu vb.) kaplı ise ışık kırılır ve hedeflenen açıda yansıma yapamaz. Aslında otomobilin yüzeyi matlaşmış dediğimizde de tam olarak anlatmak istediğimiz de budur. Matlaşmış dediğimiz otomobilin yüzeyini mikroskobik ortamda incelediğimizde yüzeyin derin çukurlar ile dolu olduğunu görebiliriz.
Parlaklık için ne lazımmış? 90 derecelik bir açı sağlayacak kadar düz ve pürüzsüz yüzey!

Adım adım gitmeye devam edelim.

Bu yüzeyde girintiler (çizikler, delikler, taş vurukları vb.) var. Peki çıkıntılar? Yani boya yüzeyine yapışmış olan reçineler, endüstriyel tozlar, boyalar?
O zaman ikinci aşamada öncelikle tüm bu fazlalıkların CİLA KULLANMADAN temizlenmesi aşaması var. Bu aşamada otomobil üzerinde cila ile işlem yapmak otomobili çok daha fazla çizmek anlamına geleceği gibi aynı zamanda yapılan uygulamayı da başarısız kılar.
Burada altını çizmek gerek; PASTA-CİLA tabir edilen işlem birçok yerde boyayı aşındırıcı (zımpara) bir işlemdir. Bu aşındırma işlemi ile boya yüzeyindeki olumsuzluklar kısmen de olsa yok edilir ancak boyadan kat alan, boyayı incelten dolayısı ile otomobile zarar veren işlemdir.

Çıkıntıları da temizledik mi?

Şimdi sırada girintileri doldurmak var. Otomobilin boyasına uygun (genellikle nano) cilalar ile tüm otomobil yüzeyindeki girintiler doldurulmalıdır. Bilinen tabiri ile çizikler giderilmeli. Burada önemli olan çiziklerin içini doldurmak, boyayı inceltmek değil, dikkat etmek gerekiyor. Bu aşamada kullanılan ürün çok önemli.
 
Düz bir yüzey elde ettik mi?

O halde artık parlatma işlemine geçebiliriz. Bu aşamada kullanılacak olan cilaların kalitesi de büyük önem taşıyor.

Düz bir yüzey elde ettik, parlattık.

Sırada bu parlaklığı koruma altına almak var.

Cila kalitesine göre elde edilen parlaklığı 3 ay, 6 ay, 12 ay süresince korumak mümkün. Son işlem olarak da koruma uygulamasının yapılması gerekiyor.
 
Tüm bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar;
Temizleme – Parlatma – Koruma sıralamasının eksiksiz yapılması.
Doğru ürün, doğru ekipman kullanılması.
İşçilik kalitesi

Ulaşım Haritası